Jag och min gode man kommer inte överens

Exempel

Lisa har en god man sedan tre år.

I början går det bra,

men efter ett tag pratar de

mindre med varandra

och gode mannen säger oftare nej

när Lisa vill köpa något.

Den gode mannen vill

också att Lisa ska flytta till ett gruppboende

men Lisa och hennes föräldrar

tycker att Lisa kan bo kvar i sin lägenhet

och få stöd.

Nu pratar inte Lisa och den

gode mannen med varandra längre.

Det här gäller!

God man

En god man ska se till att du inte får några skulder

och att du får det stöd du behöver för att leva ett bra liv.

Prata med din gode man

Om du inte tycker att det fungerar 

mellan dig och din gode man,

börja med att prata med din gode man 

och förklara varför du inte tycker att det fungerar. 

Ta hjälp av överförmyndarnämnden

Om det inte blir bättre kan du be överförmyndaren i din kommun

om hjälp med att komma överens med din gode man.

Överförmyndaren ska kontrollera

att din gode man sköter sitt jobb.

Om din gode man inte gör det hen ska 

för att det ska bli bra för dig

kan överförmyndaren prata med din gode man

och undersöka om hen gör rätt. 

Så här kan Lisa göra:

Lisa tar hjälp av sina föräldrar.

Tillsammans pratar de med Lisas gode man.

Den gode mannen lyssnar

och förstår att hen behöver ta hänsyn

till vad Lisa och hennes föräldrar har att säga.

Lag och fakta

Regler om god man finns i föräldrabalken kapitel 11. 

Vill du veta mer om hur överförmyndaren arbetar, kontakta den kommun du bor i.