Testamente

Exempel

Bengt är 81 år.

Hans fru är död så han är änkling.

Han har inga barn.

Han börjar tänka på vilka som ska ärva hans hus, bil och alla saker,

när han har dött.

Han vill ge en del till sina syskonbarn

men också till en god vän och till en förening han är med i.

Då måste han skriva ett testamente

och han behöver veta hur han gör det.

Det här gäller!

Det här är ett testamente

Ett testamente är ett papper där det står

vad en person vill göra med sina pengar, sin bostad och sina saker

efter sin död.

Det kallas för att skriva ner sin sista vilja.

De här kan skriva ett testamente

Du måste vara 18 år och myndig.

Du måste skriva under testamentet med ditt namn.

Två personer över 15 år ska intyga att testamentet är riktigt.

De är vittnen.

De får inte ha någon funktionsnedsättning

som gör att de inte förstår det som står i testamentet.

De får inte vara nära släkt med dig.

De ska intyga att du som skrivit testamentet förstår vad du har skrivit.

De behöver inte veta vad som står i testamentet

men de ska veta att det är ett testamente de intygar.

Nödtestamente

Istället för att skriva ett testamente

kan man för två vittnen tala om sin sista vilja. 

Det kallas nödtestamente och är mycket ovanligt.

Det här kan du skriva i ditt testamente

I ditt testamente kan du ge bort det du äger

både till personer, föreningar, vänner och företag

men enligt lagen kan du aldrig göra dina barn arvlösa.

Adoptivbarn har samma rättigheter som andra barn.

Om den som får ärva först enligt lagen

tycker att testamentet är fel

kan den personen kräva att testamentet inte ska gälla.

Den personen måste tala om det inom sex månader

från att personen fått reda på testamentet.

Det här ska Bengt göra:

Bengt har inga barn.

Därför kan han testamentera allt han äger till vilka han vill.

Nu behöver han skriva ner

så tydligt som möjligt

vilka som ska ärva vad.

Han ska kontakta två personer

som inte är nära släkt med honom.

Han ber dem att vara vittnen.

De ska intyga att det är Bengt

som skrivit testamentet själv.

Lag och fakta

Regler om testamenten hittar du i Ärvdabalken.

Här kan du läsa mer om testamenten.