Vem kan ärva?

Exempel

Olivia är 39 år.

Olivias mamma som är änka dör när hon är 75 år.

Oliva har en bror.

Oliva undrar vad som kommer att hända med

deras mammas pengar och saker.

Det här gäller!

Reglerna om arv är olika för de som är gifta

och de som är sambor.

Sambor med eller utan barn

Sambor har inte rätt att ärva efter varandra.

Om en sambo dör blir det sambons barn som ärver.

Om sambor vill ärva varandra måste de skriva ett testamente

där det står att sambon ska få ärva.

Gift utan barn

Om den som har dött är gift och inte har barn 

är det den som den döde har varit gift med som ärver

om det inte finns något testamente eller äktenskapsförord

som säger något annat.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makarna kommer överens om att 

de inte äger saker och pengar tillsammans och inte ärver efter varandra.

Gifta med gemensamma barn 

Om den som dör är gift och har barn

ärver i första hand den andre föräldern.

Barnen får vänta på sitt arv tills den andra föräldern har dött.

Särkullbarn

Särkullbarn är barn som den ene föräldern har fått i ett annat förhållande. 

Särkullbarn har rätt att få sitt arv när deras förälder dör

och behöver inte vänta,

om det inte finns något testamente som säger något annat.

Om den som ska ärva har dött

Om den som har rätt till arv efter sin förälder är död

får personens barn, syskon eller en nära släkting ärva.

Det här händer:

I Olivias fall ska hon och hennes bror

se till att det görs en bouppteckning.

I bouppteckningen skriver de upp alla saker och pengar

och annat som deras mamma ägde.

Om mamman hade skulder ska dessa sedan betalas.

Om mamman har skrivit ett testamente ska det följas.

Om det inte finns ett testamente

ärver Olivia och hennes bror hälften var.