Vårdnad om Barn

Exempel

Fredrik är 42 år och har just skilt sig från sin fru Sarah.

De bor inte tillsammans längre.

De har två barn och nu måste de bestämma

hur det ska bli för barnen efter skilsmässan.

Ska de bo hos Fredrik eller hos Sarah,

eller hos båda lika mycket?

Vem får bestämma om barnens skola,

fritid och annat viktigt?

Det här gäller!

Tänk på vad som är bäst för barnen

När man bestämmer om vårdnad av barn 

är det viktigt att man alltid

tänker på vad som blir bäst för barnen.

Gemensam vårdnad

Föräldrar som inte bor ihop kan ha gemensam vårdnad

och tillsammans bestämma hur och var barnen ska bo.

De kan bestämma att barnen ska bo hos den ena eller hos den andra föräldern.

De kan ha barnen varannan vecka eller på något annat sätt.

De har båda ansvar för barnen.

Ensam vårdnad

Ibland kan föräldrarna inte samarbeta

och ibland kan en förälder inte ta hand om sina barn.

Då kan en förälder få ensam vårdnad om barnen.

Då bestämmer den föräldern själv om allt som är viktigt för barnen.

Vill man ha ensam vårdnad

får man antingen komma överens om det

eller låta tingsrätten bestämma om det ska vara ensam vårdnad.

Om en förälder har fått ensam vårdnad

får inte den andre föräldern bestämma 

över viktiga beslut som gäller barnen.

Oftast får den andra föräldern rätt att träffa sina barn. 

Det kallas umgängesrätt.

Föräldern träffar sina barn på bestämda tider

som båda föräldrarna kommer överens om.

Såhär ska Fredrik och Sarah göra:

Fredrik och Sarah ska tänka på vad som blir bäst för barnen.

Om de är överens blir det antagligen bäst för barnen

om de delar på vårdnaden och bestämmer tillsammans.

De kan också vara överens om

att det passar bäst att en av dem har ensam vårdnad.

Om de inte kan bli överens

måste de låta tingsrätten
bestämma

vem av dem som ska ha vårdnaden.

Lag och fakta

Regler om vårdnad av barn finns i Föräldrabalken. 

Du kan läsa mer om Föräldrabalken här.