Att gifta sig

Exempel

Åsa är 32 år.

Hon och hennes pojkvän Sami har varit tillsammans i fem år

och nu vill de gifta sig.

De vill veta vad de ska göra.

Det här gäller!

Innan ni gifter er

Först måste ni söka om hindersprövning hos Skatteverket,

som kontrollerar att ni inte är för nära släkt med varandra,

att ingen av er är gift med någon annan eller är under 18 år.

Om det är så får ni inte gifta er med varandra.

Den som är under 18 år och vill gifta sig

kan söka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Efter hindersprövningen får ni ett intyg 

som ni tar med er till den präst eller vigselförrättare

som ska genomföra vigseln.

Sedan kan ni gifta er.

I kyrkan eller borgerligt

Man kan gifta sig i ett religiöst samfund eller borgerligt.

Om ni gifter er borgerligt viger en vigselförrättare er.

Du kan hitta vigselförrättare på din kommuns hemsida

och där står också hur man beställer en borgerlig vigsel.

Flera olika slags samfund har rätt att viga

dem som vill gifta sig.

Kammarkollegiet ger tillstånd till samfunden.

Om ni vill gifta er i Svenska kyrkan

måste en av er vara med i Svenska kyrkan.

Om ni vill gifta er i kyrkan ringer ni till den församling

där ni vill gifta er och bokar en präst.

När ni gifter er

Om ni vill gifta er måste ni svara ja på frågan

om ni vill gifta er, för det är viktigt att ni förstår

vad det betyder att gifta sig.

När ni har svarat ja är ni äkta makar enligt lagen

och om ni inte vill vara gifta längre måste ni söka om skilsmässa.

När ni har gift er får ni ett vigselbevis

och det kommer att stå i Skatteverkets register att ni är gifta.

När ni är gifta ska ni dela på ekonomin och ta hand om varandra.

Det gäller också om en av er blir sjuk och behöver vård.

Det här ska Åsa och Sami göra:

Åsa och hennes pojkvän Sami ska först

sätta sig in i vad det innebär att gifta sig.

Sedan ska de söka om hindersprövning hos Skatteverket.

Efter att ha fått hindersprövningsintyget kan de gifta sig.

De kan gifta sig borgerligt eller i ett religiöst samfund.

Gifter de sig borgerligt kontaktar de kommunen

för att få en vigseltid.

Efter att ha svarat ja på att de vill gifta sig

får de ett vigselbevis.

Lag och fakta

Reglerna om hur man gifter sig finns i Äktenskapsbalken. Där står att man och kvinna får gifta sig.

Vill man gifta sig med någon av samma kön gäller lagen om samkönade äktenskap.