Att skilja sig

Exempel

Katharina träffar Joanna.

De blir kära i varandra och gifter sig.

Men efter några år märker de att de inte passar ihop

och de vill inte längre vara gifta.

Vad gäller då?

Det här gäller!

Skilsmässa om ni inte har barn

Om ni inte längre vill leva tillsammans måste ni skilja er.

Ni kan flytta ifrån varandra innan skilsmässan är klar.

Om ni är överens om skilsmässan ska ni ansöka om skilsmässa 

på en blankett från domstolen eller tingsrätten.

Om ni inte har barn tillsammans

brukar det ta omkring tre veckor

tills skilsmässan är klar.

Om en av er inte vill skiljas

Om en av er inte vill skiljas

kan den personen be att få betänketid

och fundera innan skilsmässan blir klar.

Men även om en av er inte vill skiljas

kan tingsrätten döma till skilsmässa.

Ekonomin

När det gäller ekonomin kan ni välja att göra på tre olika sätt:

1. Ni bestämmer själva om vem som ska ha vad av möbler, saker och pengar

och vem som ska ha bostaden.

2. Ni går till en advokat som hjälper er.

Det kostar pengar.

Ni kan dela på den kostnaden 

eller komma överens om vem som ska betala advokaten.

3. Om ni inte är överens kan ni ansöka till tingsrätten 

om att få en boutredningsman.

Det kostar pengar och ni får betala hälften var.

Boutredningsmannen ska se till att ni följer lagen

när ni delar på det ni äger tillsammans,

men det är ändå inte säkert att ni blir nöjda.

Om ni har barn tillsammans

Ni måste först ha en betänketid och fundera

i minst sex månader om ni har barn tillsammans och vill skilja er.

När ni har fått skilsmässa måste ni bestämma

om ni ska ha vårdnad om barnen tillsammans

och hur de ska bo.

Ska de bo hos föräldrarna varannan vecka

eller bo mer hos en av föräldrarna?

Bestäm också hur ni ska ni träffa barnen på helger och lov.

Här kan du läsa mer om vårdnad av barn vid skilsmässa.

Såhär ska Katharina och Joanna göra:

Eftersom Katharina och Joanna är överens

kan de ansöka om skilsmässa på en blankett från tingsrätten.

De måste sedan komma överens om hur de gör

med bostaden och sakerna de äger tillsammans.

Om de är överens kan de dela upp allt själva.

Lag och fakta

Bestämmelser om skilsmässa finns i Äktenskapsbalken kapitel 5 § 2.

Här kan du läsa mer om att skilja sig.