Daglig verksamhet

Exempel

Malte har en intellektuell funktionsnedsättning.

Han tycker inte om när något ändras och blir lätt stressad.

Malte är på daglig verksamhet och trivs bra där.

Han arbetar på en bilverkstad och har arbete som passar honom.

Det här gäller!

Daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet om du har en intellektuell funktionsnedsättning

som ger dig rättigheter enlig lagen om stöd och service (LSS).

Du ska vara mellan 18 och 65 år.

Daglig verksamhet är något att göra på dagarna

om man inte kan studera eller arbeta på en vanlig arbetsplats.

På daglig verksamhet får du göra sådant som känns viktigt

och som passar dig.

Du har arbetskamrater.

Kommunen har ansvar för daglig verksamhet.

Daglig verksamhet kan vara olika i olika kommuner.

Personal ger dig stöd och hjälp med det du behöver.

Det kan vara vid mat, att flytta sig eller att prata.

Du söker om daglig verksamhet hos kommunen

som undersöker vad du behöver och ger förslag på något som passar dig.

Daglig verksamhet är inte ett arbete.

Du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om daglig verksamhet och vad lagen om stöd och service (LSS 9 § p. 10) säger här.