Kontaktperson

Exempel

Amit har autism och har svårt att vara med mycket folk.

Därför är han mycket ensam hemma

och vill komma ut mer och gå på bio och fika på stan.

Det här gäller!

Kontaktperson

Du kan få kontaktperson enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service (LSS).

En kontaktperson ska hjälpa personer med funktionsnedsättning

att komma ut, göra sådant de är intresserade av och träffa folk.

En kontaktperson är en slags vän och ska kännas trygg.

Kontaktpersonen kan ge dig stöd i din vardag.

Det är vanligt att man träffar sin kontaktperson några gånger i månaden

och man har ofta samma kontaktperson i flera år.

Kommunen ska välja en kontaktperson som passar dig.

Kontaktpersoner behöver ingen utbildning

men det är viktigt att det är en trygg person.

Kommunen bestämmer om man har rätt till kontaktperson

och tar gärna emot förslag på kontaktpersoner.

Prata med din kommun om du vill ha en kontaktperson

och berätta om hur du lever. Det är frivilligt att ha en kontaktperson.

Lag och fakta

Läs mer om kontaktperson enligt Lagen om stöd och service LSS 9 § p. 4.

Läs om er om kontaktperson enligt Socialtjänstlagen SoL 3 kap 6 b §.