Personlig assistans

Exempel

Rajesh har en CP-skada och har svårt att klara sig själv.

Han behöver hjälp med att klä sig, duscha och borsta tänderna.

Om han inte får hjälp kan han inte komma ut och inte prata med andra.

Han vill leva som kompisarna och komma ut.

Han vill rida men behöver hjälp med det.

Det här gäller!

Personlig assistans är hjälp till dig med funktionsnedsättning

så att du ska kunna leva som andra.

Du ska behöva mycket hjälp för att få personlig assistans

och du ska inte kunna få hjälpen på något annat sätt.

Personlig assistent

Den personliga assistenten ska hjälpa dig med sådant som är nödvändigt

till exempel måltider, duscha, klä på och av dig,

andas och kunna prata med andra.

Du har rätt att själv välja din assistent om du får rätt till personlig assistans.

Du kan söka om två assistenter om det behövs.

Du kan till exempel behöva hjälp av två assistenter för att kunna ta dig upp ur sängen.

Att ansöka om personlig assistans

Du ansöker om personlig assistans hos kommunen

om du behöver hjälp mindre än 20 timmar i veckan

och till Försäkringskassan om du behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan.

Du måste lämna läkarintyg när du söker om personlig assistans.

Du kan också skicka in intyg från arbetsterapeut och andra.

Du ska beskriva en dag och exakt vilken hjälp du behöver.

Be någon om hjälp och tala om hur lång tid det tar för varje sak du behöver hjälp med.

Allt är viktigt.

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut

kan du be att Försäkringskassan prövar din ansökan en gång till.

Får du inte rätt då ka du skicka en överklagan till förvaltningsrätten.

Om kommunen säger nej

kan du överklaga hos förvaltningsrätten.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om personlig assistans och vad lagen om stöd och service säger (LSS 9 a §).

Du kan läsa mer om assistansersättning från Försäkringskassan i socialförsäkringsbalken (SFB 51 kap).