Samordnad individuell plan (SIP)

Exempel

Magnus har en lungsjukdom och använder rullstol.

Han träffar sin fysioterapeut varje vecka

och då kommer hemtjänsten ofta innan han hunnit hem.

Magnus vill att hemtjänsten och fysioterapeuten ska samarbeta mer.

Det här gäller!

Samordnad individuell plan (SIP)

Det kan bli rörigt om du har många olika slags hjälp och stöd.

Då kan du skriva en samordnad individuell plan.

Då får du en plan för allt stöd du får.

Det är frivilligt att göra en sådan plan.

Den gör du på ett möte med dem som ger dig hjälp och stöd.

Då gör ni en plan för hur stöden ska fungera bäst för dig och din familj

och hur du och din familj ska få information.

Det är vården eller kommunen som bestämmer om du behöver en sådan plan.

Du kan själv tala om för kommunen att du vill göra en samordnad individuell plan.

Lag och fakta

Det bestäms om SIP i socialtjänstlagen (SoL 2 kap § 7) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap § 4).

Läs mer om samordnad individuell plan (SIP) på Västra Götalandsregionens hemsida.