Stöd i skolan

Exempel

Mika har precis börjat högstadiet.

Hon tycker skolan är tråkig och skolkar från de flesta lektionerna.

Hon kan inte sitta still på en lektion.

Det här gäller!

Stöd i skolan

Skolan måste ge stöd till elever som har det svårt i skolan.

Om en lärare märker att en elev inte får godkända betyg

ska eleven få stöd.

Särskilda anpassningar

Stödet kan vara hjälp med att planera studierna,

att förstå texter och stöd av en assistent en kortare tid.

Särskilt stöd

Eleven ska få stöd i den vanliga skolan men kan behöva extra stöd,

som kallas särskilt stöd.

Ett sådant stöd kan vara att ge eleven egna lektioner.

Rektorn bestämmer om en elev behöver särskilt stöd.

Skolan skriver ner vilket särskilt stöd en elev behöver.

Man kan överklaga beslut om särskilt stöd

hos Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN.

Man kan också överklaga beslut som inte ger rätt till särskilt stöd.

Lag och fakta

Läs mer som stöd i skolan på Skolverkets hemsida.