Aktivitetsersättning och sjukersättning

Exempel

Sami är 23 år och var med om en olycka för sex månader sedan

och fick en hjärnskada.

Han är trött och har ofta huvudvärk

som gör att han inte kan arbeta.

Det kommer ta tid innan han blir bra igen.

Hans mamma Miranda var med om samma olycka

och fick en skada för livet.

Hon kan bara jobba några timmar i veckan.

Det här gäller!

Aktivitetsersättning

Du kan få aktivitetsersättning om du är mellan 19 och 29 år

och har en funktionsnedsättning,

som gör att du inte kan jobba alls.

Du ska kunna leva på de pengar du får.

Om det finns jobb som du skulle klara av

får du inte aktivitetsersättning.

Om du klarar av att jobba litegrann

får du aktivitetsersättning för den tid du inte jobbar.

Du måste lämna läkarintyg när du söker om aktivitetsersättning.

Då får du en handläggare

och ni gör en plan tillsammans för vad du ska göra

under den tid du har aktivitetsersättning.

Du ska kunna arbeta eller studera igen.

Om du prövar att jobba eller studera får du inga pengar.

Om arbetet eller studierna inte fungerar får du tillbaka din aktivitetsersättning.

Du får bara aktivitetsersättning en viss tid

och du måste söka igen när tiden är slut.

Om du inte längre har rätt till aktivitetsersättning men inte kan arbeta kan du ansöka om sjukersättning.

Sjukersättning

Du kan ansöka om sjukersättning om du är mellan 19 och 64 år

och har en funktionsnedsättning

som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta.

Du ska kunna leva på de pengar du får.

Du får inte sjukersättning om det finns jobb du kan klara av.

Om du klarar av att jobba litegrann

får du sjukersättning för den tid du inte jobbar.

Du måste lämna läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukersättning.

Om din funktionsnedsättning eller situationen på arbetet skulle ändras

under tiden du har sjukersättning

kan din sjukersättning höjas eller sänkas.

Du får sjukersättning varje månad tills du fyller 65 år.

Lag och fakta

Det är i Socialförsäkringsbalken (SFB) du hittar reglerna om aktivitetsersättning och sjukersättning.

Läs mer om Aktivitetsersättning.

Läs mer om Sjukersättning