Bostadstillägg

Exempel

Gunilla har sjukersättning.

Hon bor själv i en lägenhet och trivs bra

men hyran är ganska hög och det är svårt att få pengarna att räcka.

Det här gäller!

Bostadstillägg

Om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har svårt att betala din hyra

kan du söka pengar från Försäkringskassan.

Det kallas för bostadstillägg.

Om du är över 65 år har du pension

och då söker du hos Pensionsmyndigheten.

Hur mycket pengar du får beror på

hur mycket pengar du har och vad din bostad kostar.

Om du bor tillsammans med någon

räknas era inkomster ihop.

Det här ska du skicka in när du ansöker om bostadstillägg:

∙ En kopia på ditt hyresavtal.

∙ Din senaste hyresavi om du hyr din bostad.

∙ Ditt senaste lönebesked eller på det bidrag du får.

∙ Ditt årsbesked från banken.

Du måste söka igen när du inte längre har aktivitetsstöd

eller sjukersättning.

Du kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten

om du inte är nöjd.

Lag och fakta

Här kan du läsa mer om vad som står i lagen om bostadstillägg.

Läs mer om bostadstillägg på Försäkringskassans hemsida: Bostadstillägg (forsakringskassan.se)