Habiliteringsersättning

Exempel

Tore och Åsa är på daglig verksamhet tre dagar i veckan.

Åsa går hem efter ett par timmar och Tore är där hela dagen.

De får lite pengar för sitt arbete.

Det här gäller!

Den som har daglig verksamhet har rätt att få habiliteringsersättning.

De pengarna får du för att du ska känna

att det är viktigt att vara på den dagliga verksamheten.

Det är en slags lön.

Lag och fakta

Läs mer om habiliteringsersättning på Socialstyrelsens hemsida.