Kommunalt bostadstillägg

Exempel

Otto har två personliga assistenter.

De behöver ett rum i hans lägenhet

men Otto har inte råd med en större lägenhet.

Det här gäller!

Kommunalt bostadstillägg

Du har rätt till kommunalt bostadstillägg

om du har en funktionsnedsättning

som gör att du till exempel behöver en större lägenhet

som gör den dyrare än annars.

Du kan söka kommunalt bostadstillägg om du hyr lägenhet,

har en bostadsrätt eller ett eget hus.

Hur mycket du får beror på hur mycket du tjänar.

Du måste söka varje år.

Du kan inte få bostadstillägg om du bor på ett äldreboende

eller i en bostad med särskilt stöd.

Du söker om kommunalt bostadstillägg hos kommunen.

Du måste lämna ett läkarintyg som visar att du har en funktionsnedsättning

och ett intyg av en arbetsterapeut som talar om vad du behöver.

Du måste visa hyreskontrakt och din senaste hyresräkning.

Du måste visa vilken lön du har, vad du har på banken och andra intyg.

Det är olika bestämmelser i olika kommuner

så du måste ta reda på vad som gäller i din kommun.

Lag och fakta

Läs mer om kommunalt bostadstillägg (Göteborgs Stad): Kommunalt bostadstillägg, KBF – Göteborgs Stad (goteborg.se)