Merkostnadsersättning

Exempel

Massoud har en funktionsnedsättning och behöver mycket hjälp.

Han äter mycket medicin och måste träna mycket.

Hans mediciner, hjälpmedel och träningsredskap kostar mycket

och pengarna räcker inte.

Det här gäller!

Merkostnadsersättning

Du kan ansöka om merkostnadsersättning om du är över 18 år

och har extra kostnader för att du har en funktionsnedsättning.

Du kan få pengar till hjälpmedel, resor, särskild mat och annat.

Försäkringskassan betalar ut merkostnadsersättning.

Det är viktigt att du kan bevisa att dina kostnader

beror på din funktionsnedsättning.

Hur mycket du får beror på dina kostnader.

Personer med synskada får en fast summa och behöver inte

visa sina extra kostnader.

Du kan bara få pengar till sådant du själv betalar,

inte för sådant som kommunen eller staten betalar.

Du ska lämna in ett läkarintyg och en lista på dina kostnader

och Försäkringskassan bestämmer vad du ska få.

Du får inte merkostnadsersättning

om dina kostnader är lägre än 12 tusen kronor om året.

Lag och fakta

Läs mer om vad som står i lagen – Socialförsäkringsbalken (SFB).

Du kan läsa mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans hemsida.