Parkeringstillstånd

Exempel

Marcel har svårt att gå och kan bara gå några meter.

Hon har körkort och måste parkera nära jobbet eller affären.

Det här gäller!

Parkeringstillstånd

Du kan ha rätt till parkeringstillstånd

om du har en funktionsnedsättning och har svårt att gå.

Då får du parkera din bil på en parkeringsplats med en skylt med rullstol,

en handikapparkering.

Du kan också få parkera en viss tid på andra platser

men du får inte stå i vägen så att det är farligt eller på en lastzon.

Du ska placera ditt parkeringstillstånd tydligt i framrutan.

Du måste betala parkeringsavgift och tillståndet gäller bara om du själv är med.

Du kan inte låna ut det till någon annan.

Du kan söka både om du kör själv eller om du behöver hjälp av den som kör bilen.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela Sverige

men du måste söka ett nytt inom ett par år.

Du söker hos din kommun.

Det kan vara olika regler i olika kommuner.

Lag och fakta

Läs mer om parkeringstillstånd i Trafikförordningen 13:8.