Riksfärdtjänst

Exempel

Inez använder rullstol och åker färdtjänst,

när hon ska göra olika ärenden.

Hennes kompis i Östersund har frågat om hon vill komma och hälsa på

en vecka i sommar.

Kommunens färdtjänst gäller inte utanför kommunen.

Då kan Inez söka om riksfärdtjänst.

Det här gäller!

Riksfärdtjänst

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du behöver resa till andra kommuner

än den du bor i.

Riksfärdtjänst gäller för resor i Sverige.

Du betalar lika mycket som om du skulle ha åkt buss eller tåg.

Du kan överklaga hos förvaltningsrätten om du inte är nöjd med beslutet.

Lag och fakta

Läs mer i lagen om färdtjänst 4-5 §§.

Läs mer på Riksfärdtjänsten.