Skolskjuts

Exempel

Molly har en intellektuell funktionsnedsättning

och förstår inte att det är farligt med bilar.

Hennes föräldrar vågar inte låta henne gå till skolan

så hon åker bil.

Det här gäller!

Skolskjuts

Alla barn och ungdomar ska kunna ta sig till skolan

på ett tryggt sätt.

Kommunen ordnar därför skolskjuts

till en elev om hen har lång väg till skolan,

om det är farlig trafik,

eller om eleven har en funktionsnedsättning.

Kommunen ordnar skolskjuts till alla slags skolor

men kan säga nej om eleven valt att gå i en skola

som inte kommunen föreslagit.

Lag och fakta

Läs mer om skolskjuts i skollagen 10 kap 32 §.