Bostad med särskild service för barn

Exempel

Annie är åtta år och har en intellektuell funktionsnedsättning.

Hon kan göra sådant som är farligt
och hennes föräldrar och syster

kollar så att det inte händer någon olycka.

Varannan helg är Annie hos en annan familj.

Där trivs hon bra.

Annies syster mår bra av
att få vara själv med sin mamma och pappa.

Det här gäller!

Bostad med särskild service för barn

Ibland kan barn under 18 år med stora funktionsnedsättningar

inte bo hos sin familj.

Då kan barnen bo i ett särskilt boende eller hos en annan familj, ett familjehem.

På ett särskilt boende bor barn i små grupper.

Barnen behöver alltid stöd och personalen har kunskap om

vad barnen behöver.

Det är vanligt att barn med stora funktionsnedsättningar

och intellektuella funktionsnedsättningar bor i särskilt boende.

Ingen kan tvinga en familj att ha sitt barn på särskilt boende

och barnen träffar hela tiden sina familjer.

Kommunen har ansvar för särskilt boende för barn.

Man söker om särskilt boende hos kommunen,

som undersöker vad barnet behöver och bestämmer

i vilken slags bostad barnet ska bo.

Man kan överklaga om man inte är nöjd med beslutet.

Lag och fakta

Läs mer om bostad med särskild service för barn och vad som står i lagen om stöd och service (LSS 9 § p. 8).