LSS-resor

Exempel

Martina är på daglig verksamhet

men kan inte åka dit själv.

Hon åker bil både dit och tillbaka.

Det här gäller!

LSS-resor

LSS-resor är till för dig som har rätt till stöd enlig lagen om stöd och service (LSS).

Du kan till exempel resa till din dagliga verksamhet eller till din korttidsvistelse.

Din LSS-handläggare bestämmer om du har rätt till LSS-resor

och när du har rätt till det.

Färdtjänsten kör LSS-resor och du betalar den avgift färdtjänsten har.

Det är alltså inte ett gratis LSS-stöd.

Lag och fakta

Bestämmelserna om LSS-resor kan skilja sig mellan kommuner.

Här finns information om vad som gäller i Göteborg (Göteborgs Stads hemsida).