Särskild anställning

Exempel

För några år sedan krockade Emma med en bil

när hon var ute och cyklade.

Hon skadade huvudet trots att hon hade hjälm.

Nu har hon ont i huvudet och är alltid trött.

Hon kan bara arbeta korta stunder och på hennes arbetsplats finns

ett särskilt rum där hon kan vila.

Det här gäller!

Särskild anställning

Det finns olika särskilda anställningar

för dig med funktionsnedsättning.

Då får du arbeta på ett sätt som passar dig.

Du har alltid rätt till lön.

Skyddad anställning

Du kan ha en skyddad anställning en viss tid

eller längre om du behöver det.

Du kan få en skyddad anställning om du har rätt till stöd

enligt lagen om stöd och service (LSS).

Det söker du hos Arbetsförmedlingen i din kommun.

Du ska få ett arbete som du klarar av och där du kan lära dig

så att du har bättre möjlighet till ett annat jobb i framtiden.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om särskild anställning på Arbetsförmedlingens hemsida.