Avlösarservice

Exempel

Monica har två barn.

Vilgot är sju år och har en funktionsnedsättning och behöver mycket hjälp.

Perla är nio år och älskar fotboll och vill gå på match med sin mamma,

men det finns ingen som kan ta hand om Vilgot då.

Det här gäller!

Avlösarservice

Du kan få avlösarservice om du vårdar ett barn med funktionsnedsättning,

som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service (LSS).

Du kan behöva hjälp för att kunna göra något själv

eller tillsammans med ett syskon.

Du kan få hjälp någon gång eller bestämda dagar.

Personalen tar hand om ditt barn i ditt hem.

Kommunen har hand om avlösarservice

och personalen har utbildning.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om avlösarservice och vad lagen om stöd och service (LSS 9 § p 5) säger.