Genomförandeplan

Exempel

James har boendestöd som kommer tre gånger i veckan.

Han blir rädd när det ringer på dörren

och därför är det viktigt att hans boendestöd knackar i stället.

Det här gäller!

Genomförandeplan

Du ska ha en genomförandeplan

om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service (LSS).

En sådan plan är till för personalen så att de vet hur de ska hjälpa dig.

Du gör en genomförandeplan tillsammans med de som ska hjälpa dig.

Planen ska tydligt tala om vad personalen ska göra och på vilket sätt.

Det ska stå vad som är meningen med ett stöd.

Du ändrar planen när det behövs.

Lag och fakta

Läs mer om vad som ska stå i en genomförandeplan hos Socialstyrelsen (kap 6 § 2, SOSFS 2014:5).