Informationsmaterial

Hemsidan

På vår hemsida hittar du information och får kunskap
om olika lagar och regler.
Alla texter är lättlästa.
Här finns också förslag på var du kan få mer information.

Föreläsningar

Behöver du, din förening, din arbetsplats eller din dagliga verksamhet
mer kunskap?

Vi ger föreläsningar i de här ämnena:

  • God man och förvaltare
  • Familjerätt och arvsrätt
  • Avtalsrätt
  • Konsumenträtt
  • Hyra och försäkring

Föreläsningarna är lätta att förstå
och vi använder mycket bilder och lite text.
Vår jurist Louise Edqvist Landefors är föreläsare.
Hon har arbetat länge med juridik
och med personer med funktionsnedsättning.

Kontakta projektledare Paulina om du vill veta mer.
E-post: paulina@lassekoop.se

Broschyrer

Du kan ladda ner broschyrer från vår hemsida
eller beställa dem gratis hos Paulina.

E-post: paulina@lassekoop.se

Broschyrerna har dessa ämnen:

  • God man och förvaltare
  • Fullmakter
  • Konsumenträtt

Fler broschyrer kommer.

Studiematerial

Vi arbetar med att göra ett studiematerial.
för föreningar, gruppbostäder, arbetsplatser och dagliga verksamheter.
Studiematerialet ska handla om lagar och regler
så att man vet vad man ska göra när man får problem.
Man kan också lära sig så att man inte får problem.
Studiematerialet innehåller sex avsnitt om olika lagar och regler.
Det finns övningar och frågor att diskutera.
Det kommer att vara gratis att ladda ner studiematerialet från vår hemsida
men det kommer också att gå att beställa gratis på papper.
Studiematerialet kommer vara klart senast i augusti 2022.