De här samarbetar vi med

Vi hade inte kunnat göra vårt arbete om vi inte kunnat samarbeta
med andra föreningar.
Här berättar de om sig själva.


Föreningen Grunden Göteborg

Föreningen Grunden Göteborg är för oss!
Ju fler vi är desto starkare hörs vår röst.
Vi som är med i Föreningen Grunden Göteborg är i alla åldrar.
De flesta av oss i Grunden har någon hjälp och stöd genom LSS.
Vi bor i gruppbostad, har daglig verksamhet
eller har personlig assistans, ledsagare eller någon annan hjälp.
De allra flesta av oss har gått i särskolan eller går i särskolan.
Några av oss har tvingats att växa upp och leva på ett vårdhem.
En del av oss klarar oss helt själva utan hjälp.

Framförallt är vi som är i Grunden först och främst människor.
Vi tycker att alla människor ska ha det bra.
Därför kämpar vi för det och vi kämpar för ett samhälle där alla har lika rättigheter
och där vi kan vara med och ta ansvar som alla andra.
Vi kämpar för ett tillgängligt samhälle utan diskriminering och utan vårdhem.

Vi i Föreningen Grunden Göteborg har en lokal på 2:a Långgatan i Göteborg.
Den heter Grunden Grand Bazar.
Där har vi många olika aktiviteter.
Vi har även ett kafé och en butik.
Om du är medlem i Grunden
får du information hem i brevlådan om allt vi gör i Grunden Grand Bazar.

I Grunden tycker vi att alla är lika viktiga och lika mycket värda.
Därför samarbetar vi gärna med andra föreningar
och med människor med olika bakgrund och erfarenheter.

Föreningen Grunden i Göteborg
Stigbergsliden 14
41463 Göteborg
Tel: 031-730 46 45
E-post: info@grunden.se
Föreningen Grundens Facebooksida


Autism och Aspergerföreningen Distrikt Göteborg

Autism och Aspergerföreningen i Göteborg arbetar för att
barn, ungdomar och vuxna med autism ska få bättre liv.
Föreningens medlemmar är personer med autism,
deras familjer och de som arbetar med personer med autism.
Vi ger stöd till medlemmar, informerar och påverkar samhället.
Vi samarbetar med projektet Allas likhet inför lagen.

Hemsida: www.autism.se/goteborg
Facebook: facebook.com/AutismGoteborg eller @AutismGoteborg


FUB Göteborg

FUB Göteborg är en förening som vill påverka samhället.
Vi har omkring 700 medlemmar.
Det finns 150 FUB-föreningar i landet med 26 tusen medlemmar.
Vi arbetar för att alla ska synas, höras och vara med på det sätt som passar dem.
Vi arbetar för att personer med intellektuella funktionsnedsättningar
och deras familjer ska få kunskap och kunna träffas.
Vi är med i projektet Allas likhet inför lagen.
Vi samarbetar kring olika föreläsningar.

Hemsida: www.fub.se/goteborg
Facebook: facebook.com/FUBgbg eller @FUBgbg


Studieförbundet Vuxenskolan, SV

SV är Sveriges geografiskt största studieförbund med 28 avdelningar runt om i landet. Tillsammans är vi verksamma i alla landets kommuner. Vår idé är att erbjuda mötesplatser där människor träffas, umgås och skaffar sig nya kunskaper.

SV Göteborg arbetar inom områdena bildning, utbildning och kultur. För oss är bildning ett samspel där alla inblandade bidrar till kvaliteten.

Hemsida: https://www.sv.se/avdelningar/sv-goteborg/


Juridiska institutionen på Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Vi har en kurs för studenter som studerar juridik om hur lagar och regler fungerar.
Studenterna praktiserar i olika föreningar i Göteborg.
LaSSe Brukarstödcenter är en av dem.
Där får de handledning och får prova på att vara jurist, ge råd om lagar och regler
och möta problem.
Arbetet med Allas likhet införlagen är möjligt tack vare studenterna.

Handelshögskolans hemsida