Om projektet

Allas likhet inför lagen är ett projekt som förklarar lagar och regler
på ett sätt som är lätt att läsa och förstå.
Genom projektet hoppas vi att personer med funktionsnedsättning
ska få mer kunskap om lagar och regler
som de stöter på i vardagen så att de klarar mer själva.

Allmänna Arvsfonden betalar för arbetet med projektet.
och LaSSe Brukarstödcenter gör arbetet.
Det kommer att vara klart i augusti 2022.

Allmänna Arvsfondens hemsida

Lasse Brukarstödcenters hemsida

Vi kan ge råd om lagar och regler
på olika sätt så att alla förstår.
Vi gör också informationsmaterial, studiematerial och ger föreläsningar,
som ger mer kunskap om lagar och regler.

Här på vår hemsida hittar du information om vad du kan göra
när du får problem med lagar och regler som påverkar ditt liv.
Tag kontakt med oss om du inte hittar det du letar efter.