Rådgivning

Vi ger kunskap, råd och information
till dig med funktionsnedsättning och din familj.

För att få råd behöver du bo i Västra Götalandsregionen.

Du får råd när du besöker oss.
Vi ger hjälp så att du kan klara mer själv.
Vi kan hjälpa till med att skriva brev och skrivelser.
Vi kan förklara vad som står i ett avtal och
med att ansöka, att överklaga och att ha kontakt med myndigheter.

rådgivning

Du kan få råd om:

  • God man och förvaltare
  • Familjerätt och arvsrätt
  • Avtalsrätt
  • Konsumenträtt
  • Hyra och försäkring

Det är viktigt att du först bestämmer tid med en rådgivare
innan du besöker oss.
Vid första besöket bestämmer vi tillsammans
hur vi ska samarbeta.

LaSSe Brukarstödcenter är en förening, inte någon myndighet.
Du kan prata om de problem du har
utan att någon myndighet får veta det eller lägger sig i.

Vår jurist Maria Chöler ger dig råd.
Vi samarbetar även med Handelshögskolan och Göteborgs Universitet
för att kunna ta emot fler som behöver råd.
De har varje höst en kurs för studenter som läser juridik
och som får prova på att arbeta en termin.
Några av studenterna gör det hos oss
och kan på så sätt ge råd till dem som behöver det.

Behöver du rådgivning?

Tag kontakt med oss så bokar vi tid för ett samtal.