Individuell plan

Exempel

Tindra har en stor funktionsnedsättning

och behöver mycket hjälp.

Hon har personlig assistans och daglig verksamhet.

Ibland åker hon på läger.

Hon har en individuell plan som talar om

vilka stöd hon har och när de olika stöden passar.

Det här gäller!

Individuell plan

Du har rätt till en individuell plan

om du har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service (LSS).

Du ska få en individuell plan när du får rätt till stöd.

Du kan också be om en sådan plan efteråt.

En individuell plan ska tala om vilka olika stöd du har

så att du kan vara med och bestämma

hur du vill ha de olika stöden.

Du gör en individuell plan på ett möte

då du berättar om hur du lever och hur du vill ha det.

Du skriver en ny plan minst en gång varje år.

Lag och fakta

Det bestäms om individuell plan i lagen om stöd och service (LSS 10 §).