God man

Exempel

Cecilia 27 år har svårt med sin ekonomi.

Hennes kompis Max hjälper henne ofta med att betala räkningar

och att hålla reda på papper från till exempel Försäkringskassan.

Max tycker att det är jobbigt att hjälpa Cecilia.

Han tycker att Cecilia borde ha en god man istället.

Cecilia undrar hur det går till.

Det här gäller!

En god man ska hjälpa

En god man ska hjälpa dig om du är sjuk, om du har en funktionsnedsättning

eller någon annan svårighet.

Du kan behöva hjälp med din ekonomi, att betala räkningar eller att se över olika avtal.

Du kan också behöva hjälp med att söka om vård eller stöd enligt LSS,

(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

eller enligt socialtjänstlagen.

Det kan vara tryggt att någon håller reda på dina papper

och ser till att du får det du behöver.

En god man ska se till att du inte får stora skulder

eller att någon lurar dig på pengar eller att skriva under dåliga avtal.

Men en god man hjälper dig inte med att städa eller handla.

Ansökan

Du kan ansöka om att få en god man hos Överförmyndarnämnden i din kommun.

I ansökan skriver du varför du behöver en god man

och vad du vill ha hjälp med.

Du måste också ha ett läkarintyg, där det står vilka svårigheter du har.

Överförmyndarnämnden läser din ansökan och säger vad den tycker

och skickar sedan ansökan till tingsrätten,

som bestämmer om du har rätt till god man.

Andra kan ansöka om god man åt dig

Oftast måste du själv säga ja till att ha god man

men det finns personer som inte förstår och kan göra det

och då kan ändå tingsrätten besluta om god man,

utan att du har sagt ja.

Socialtjänsten eller någon nära släkting kan också ansöka om god man till dig.

De skickar då ett brev till Överförmyndarnämnden,

som skickar vidare saken till tingsrätten som beslutar om du har rätt till god man.

Tingsrätten beslutar också vem som ska vara god man.

Det här ska Cecilia göra:

Cecilia pratar med sin kompis Max.

Han hjälper henne att ringa

till Överförmyndarnämnden i deras kommun.

Där kan hon ansöka om en god man.

I ansökan skriver hon varför hon behöver en god man

och vad hon behöver hjälp med.

Tillsammans med sin ansökan

behöver Cecilia skicka in ett läkarintyg.

Lag och fakta

Reglerna om god man finns i föräldrabalken kapitel 11.

Här kan du läsa mer om god man.