Fullmakt

Exempel

Henrik är 22 år.

Han vill ansöka om boendestöd från kommunen

men han behöver hjälp med ansökan av sin mamma.

Mamman ringer till kommunen för att prata med handläggaren.

Handläggaren säger att om hon ska kunna prata med Henriks mamma,

behöver Henrik lämna in en fullmakt.

Henrik funderar tillsammans med sin mamma,

vad måste finnas med i en fullmakt?

Det här gäller!

Fullmakt

När du ska gå på möte och inte kan vara med på mötet

behöver du kanske en person som ger dig stöd

med att tala om vad du tycker och vill.

Då kan du be någon du litar på

och ge den personen en fullmakt.

Fullmakten kan du skriva på ett papper.

I fullmakten skriver ni vad den personen

får hjälpa dig med och vad du kan göra själv.

Bättre att skriva fullmakten på ett papper

Du kan också ge en person fullmakt genom att komma överens om

vad den personen får göra eller säga

men det är bättre att ha det skrivet på papper.

Då vet ni precis vad ni kommit överens om.

Skriv så tydligt ni kan.

Det är viktigt att skriva vem du ger fullmakten till

och vad den personen får göra och när fullmakten ska gälla.

Du kan ta tillbaka fullmakten

Du kan ta tillbaka fullmakten när du vill.

Skriv i fullmakten på vilket sätt du vill ta tillbaka fullmakten.

Såhär gör Henrik:

Henrik tar hjälp av sin mamma.

Han skriver att det är hans mamma som får fullmakten.

Han skriver vad hon får göra
och när fullmakten ska gälla.

Henrik skriver också hur han kan ta tillbaka fullmakten.

Sist skriver Henrik under fullmakten.