Förvaltare

Exempel

Miriam är 52 år.

Hon bor på ett boende och behöver stöd med många olika saker.

Miriam har tidigare haft god man.

När Miriam hade god man tog hon själv ut pengar.

Hon köpte ofta många dyra saker.

Till slut fick hon stora skulder.

Då bestämde tingsrätten att Miriam skulle ha en förvaltare

som tog hand om hela hennes ekonomi.

Det här gäller!

Förvaltare

Du kan få en förvaltare om du behöver mycket hjälp med din ekonomi, dina pengar

och stöd och hjälp från en god man inte räcker.

Du kan få förvaltare även om du inte vill ha det själv.

Förvaltaren tar hand om allt som en god man gör

men du har inte rätt att själv bestämma över dina pengar.

och du får inte själv skriva på avtal.

Du kan leva som vanligt men måste fråga förvaltaren  

om fickpengar och om du vill köpa något.

När du behöver en förvaltare

Socialtjänsten, någon släkting eller annan person som känner dig

kan anmäla till Överförmyndarnämnden att du behöver en förvaltare

och förklara varför du behöver det.

Du kan också själv be att få en förvaltare.

Då skickar du en ansökan till Överförmyndarnämnden

med läkarintyg som talar om dina svårigheter.

Överförmyndarnämnden talar om för tingsrätten om du behöver en förvaltare,

och tingsrätten bestämmer om du ska få en

och vem det ska vara.

Hur blev det för Miriam?

Efter att Miriam fick förvaltare
blev det lugnare.

Miriams skulder kunde långsamt betalas tillbaka.

Nu måste hon fråga sin förvaltare

när hon vill köpa något.

Men det fungerar bättre än innan.

Lag och fakta

Reglerna om förvaltare finns i föräldrabalken kapitel 11 paragraf 8.

Här kan du läsa mer om förvaltare.