Framtidsfullmakt

Exempel

Kalle och Greta är gifta.

Greta fyller snart 70 år.

Greta börjar bli glömsk och har svårt att hitta på nya ställen.

Hon har just haft en stroke.

Kalle och Greta börjar fundera på vad som ska hända om hon blir sämre.

Hon kanske inte kommer att klara av att betala räkningar

och sådant.

Då kan de skriva en framtidsfullmakt.

Det här gäller!

Det här är en framtidsfullmakt

På en framtidsfullmakt skriver du  

hur du vill ha hjälp i framtiden 

med ekonomi, hur du vill bo och annat

när du inte längre kan bestämma själv.

Du ger en annan person rätt att bestämma åt dig.

Du måste vara över 18 år för att skriva en framtidsfullmakt.

Den du ger rätt att bestämma åt dig

kan till exempel bestämma om din hemtjänst eller 

något annat enligt socialtjänstlagen eller LSS.

Det är du själv som bestämmer när du vill skriva en framtidsfullmakt.

Det du inte kan skriva in i din framtidsfullmakt 

är hur du vill vårdas av en läkare.

Så här skriver du en framtidsfullmakt

  • Det ska stå att det är en framtidsfullmakt.
  • Det ska stå vem eller vilka som 
    som kommer att få bestämma åt dig.
  • Det ska stå vad du vill att den som har fullmakten
    ska kunna bestämma åt dig.
  • Det ska stå annat som kan gälla, till exempel om det ska finnas
    någon som kontrollerar fullmakten, en granskare.

Oftast är det en person som har fullmakt,

men man kan ge fler personer fullmakt.

Det är viktigt att tala om vilka de är

och vad de får göra åt dig, om de ska göra det tillsammans

eller var för sig.

Vittnen

Två vittnen måste skriva under fullmakten.

De ska göra det samtidigt och tillsammans med dig.

Vittnena intygar att du förstått vad du gör.

De behöver inte se vad som står i fullmakten.

Vittnena måste vara minst 15 år 

och får inte ha någon sjukdom som gör

att de inte förstår vad de ska vara vittnen till.

Vittnena får inte vara nära släkt med dig.

Be en granne eller en vän att vara vittne.

Den som har fått fullmakten

Den som har fått fullmakten och ska hjälpa dig 

får bestämma när fullmakten behövs.

En domstol kan också bestämma när fullmakten ska gälla.

Du kan också välja en granskare

som ser till att den som ska hjälpa dig gör det på det sätt

som du har bett om.

Du får själv bestämma vem som ska vara granskare.

Det ska stå i fullmakten om det ska finnas en granskare

och vem det är.

Du kan ta tillbaka fullmakten

Då talar du om det eller skriver att fullmakten

inte längre ska gälla.

Du kan också bestämma att granskaren kan ta tillbaka fullmakten.

Det här ska stå i en framtidsfullmakt:

I sin framtidsfullmakt skriver Greta 

hur hon vill ha hjälp i framtiden

när hon inte längre kan bestämma själv.

Greta ger sin man rätt att bestämma åt henne.

De ber två vänner vara med när Greta skriver framtidsfullmakten.

Vännerna ska också skriva på.

Lag och fakta

Regler om framtidsfullmakter finns i Lag om framtidsfullmakter från 2017.

Här kan du läsa mer om framtidsfullmakter.