Arbetsplatsbiträde

Exempel

Harry är blind och arbetar som lärare.

Han klarar det mesta själv, men behöver hjälp när han ska sortera papper.

Då hjälper Gunnar honom.

Det här gäller!

Arbetsplatsbiträde

Arbetsgivare kan få olika stöd för att du med funktionsnedsättning

ska kunna göra ditt arbete.

Arbetsgivaren kan få bidrag till hjälpmedel

och du kan också få stöd till att prata med någon

om du tycker att det är jobbigt på arbetsplatsen.

Du kan få ett personligt biträde på arbetet.

Arbetsgivaren får ett bidrag för att kunna låta personal

hjälpa dig och ge stöd.

Du kan söka om ett sådant stöd hos Arbetsförmedlingen.

Du kan få hjälp på ett jobb som du redan har,

går i skolan eller har en praktikplats.

Du får stödet så länge du behöver det.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om arbetsplatsbiträde på Arbetsförmedlingens hemsida.