Hemtjänst

Exempel

Marianne använder rullstol och klarar sig ganska bra,

men kan inte bädda sängen och har svårt att handla och laga mat.

Hon tycker att det är jobbigt att be om hjälp.

Det här gäller!

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som behöver stöd och hjälp.

Du kan få hjälp från ett par gånger i veckan till flera gånger om dagen.

Du kan få hjälp med att klä på och av dig, med att duscha,

städa, tvätta, handla, värma mat och promenera.

Du ska få stöd så att du kan bo hemma, kunna leva ett eget liv

och vara med i samhället.

Socialtjänstlagen (SoL) ger rätt till hemtjänst.

Du kan få hemtjänst vilken ålder du än har

och du betalar en avgift.

Du söker om hemtjänst hos din kommun.

På ett möte kan du berätta om vad du behöver hjälp med.

Det är bra om du har läkarintyg eller intyg från en arbetsterapeut.

Sedan bestämmer kommunen om du har rätt till hemtjänst

och hur många timmar du kan få.

Ni bestämmer hur hjälpen ska vara, så att den ska passa dig och efter vad du behöver.

Lag och fakta

Du kan läsa mer om hemtjänst och vad socialtjänstlagen (SoL 4 kap 1 §) säger.