Bostad med särskild service för vuxna

Exempel

Melker är 25 år och bor hos sina föräldrar.

Han drömmer om ett eget hem,

men behöver någon som hjälper honom,

eftersom han har en funktionsnedsättning.

Han behöver hjälp med att komma ihåg saker, tvätta, städa och laga mat.

Det här gäller!

Bostad med särskilt service för vuxna

Det finns olika slags bostäder med särskilt stöd.

Det finns servicebostad och gruppbostad.

Du ska kunna flytta hemifrån och leva ditt eget liv

fast du behöver hjälp.

En gruppbostad passar dig som behöver personal som hjälper dig nästan alltid.

Du kan bo i egen lägenhet eller eget rum

med vardagsrum tillsammans med andra.

I en servicebostad lever du mer själv.

Du har en egen lägenhet men det finns rum

där du kan träffa andra som bor i servicebostaden.

Det finns personal som kan hjälpa dig när du behöver.

Bostäder med särskild service kan vara olika.

Det beror på vilka som bor där.

Kommunen har ansvar för de särskilda boendena.

Du söker om bostad med särskild service hos kommunen

som undersöker vad du behöver och vilken bostad som passar dig.

Du betalar hyra som andra

om du bor i en bostad med särskild service.

Du kan överklaga hos förvaltningsrätten om du inte är nöjd

med kommunens beslut.

Lag och fakta

Läs mer om bostad med särskild service för vuxna och vad som står i lagen om stöd och service (LSS 9 § p. 9).