Försörjningsstöd och annat bistånd

Exempel

Eva bor själv och kan inte jobba.

Hon får inte sjukpenning och är arbetslös,

men har svårt att få jobb

eftersom hon har en funktionsnedsättning

Hon är orolig för hur hon ska klara ekonomin.

Det här gäller!

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Du kan söka om försörjningsstöd eller annat bistånd av socialtjänsten

om du har svårt att klara dig med de pengar du har.

Du kan få förslag på vad du kan göra

om du har skulder eller behöver planera din ekonomi.

Alla människor ska ha råd med hyra, mat och kläder.

Om du inte har pengar till det ska socialtjänsten hjälpa dig.

Du måste visa att du behöver hjälp med pengar.

Du måste visa ditt hyreskontrakt och dina räkningar

så att socialtjänsten kan se hur mycket du behöver.

Du blir skyldig att betala tillbaka om du ljuger.

Det kan vara brottsligt.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är hjälp med pengar från kommunen

så att du kan betala hyra, mat, kläder och annat som är nödvändigt.

Du kan inte få pengar från kommunen om du har något annat bidrag,

till exempel sjukpenning eller aktivitetsersättning.

Du kan inte få försörjningsstöd om du har pengar på banken

eller om du lever med någon som har så mycket pengar så att ni kan klara er.

För att få försörjningsstöd måste du söka jobb.

Om du inte kan söka jobb på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

måste du visa läkarintyg.

Annat bistånd

Även om du arbetar och pengarna inte räcker kan du få annat bistånd.

Du kan till exempel få hjälp att betala ett par glasögon eller ett besök till tandläkaren.

Socialtjänsten bestämmer om du får några pengar.

Lag och fakta

Det är i 4 kap 1§ Socialtjänstlagen du hittar reglerna om försörjningsstöd och annat bistånd.

Läs mer i lagen: Socialtjänstlag (2001:453) Svensk författningssamling 2001:2001:453 t.o.m. SFS 2021:738 – Riksdagen